Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin người nhận giấy báo trúng tuyển
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Xét tuyển học bạ THPT cả năm lớp 12

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
(A00(Toán, Lý, Hóa)):Toán, Vật lí, Hóa học
2
(B00(Toán, Hóa, Sinh)):Toán, Hóa học, Sinh học
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
2
3
Hoàn tất đăng ký
Chọn mã khác